کارگاه آشنایی با اخذ اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری

کارگاه آموزشی آشنایی با نحوه استفاده از اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری توسط صندوق وستا با همکاری مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران برگزار شد.

در ابتدای برنامه، افشین کلاهی، رئیس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران، درخصوص اهمیت اعتبار مالیاتی اظهار کرد: این آیین‌نامه، حمایتی است که می‌شود از آن استفاده کرد و در بعضی از مواد آن به خصوص در بحث سرمایه‌گذاری موضوع منحصر به فرد است.

در ادامه امیر قدیری، مدیرعامل صندوق وستا، به تشریح مباحثی از قبیل آشنایی با قانون جهش تولید دانش‌بنیان و مواد مربوطه، آشنایی تعریف تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری و مصادیق قابل قبول آن، آشنایی با سرفصل‌های هزینه‌ای مورد قبول و تشریح فرآیند اجرایی برخورداری از اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری پرداخت و به سوالات شرکت‌کنندگان پیرامون محتوای این کارگاه پاسخ داد.