متقاضی محترم

صندوق وستا با اتکا به منابع مالی خود و بخش دولتی امکان ارایه انواع تسهیلات با شرایط بسیار مناسب به کسب و کار ها و استارتاپ ها را دارد. دریافت تسهیلات منوط به تشکیل پرونده اعتباری و تعیین حد اعتباری نزد صندوق بوده و این خدمات صرفا به اشخاص حقوقی ارایه می‌شود.

چنانچه متقاضی دریافت تسهیلات هستید، لطفا نسبت به تشکیل پرونده اعتباری خود اقدام و درخواست تسهیلات را ارسال نمایید. چنانچه پرونده اعتباری شرکت تشکیل شده، از این قسمت درخواست تسهیلات خود را ارسال نمایید.