متقاضی محترم
دریافت خدمات مالی همچون تسهیلات و ضمانتنامه از صندوق وستا، منوط به تشکیل پرونده اعتباری و تعیین حد اعتباری نزد صندوق بوده و این خدمات صرفا به اشخاص حقوقی ارایه می‌شود.

چنانچه متقاضی دریافت این خدمات مالی هستید لطفا نسبت به تشکیل پرونده اعتباری خود اقدام نمایید. به منظور بررسی بهتر و سریعتر و پاسخگویی شایسته‌تر به شما متقاضی محترم، لطفا نسبت به تکمیل همه بخش‌ها و ارسال تمامی مدارک مورد نیاز اقدام نمایید.

این بخش شامل سه مرحله می‌باشد:
1- ارسال مدارک
2- واریز وجه (مبلغ 21.800.000 ریال معادل دو میلیون و صد و هشتاد هزار تومان)
3- اعتبارسنجی (این مرحله با همکاری صندوق وستا و تماس با نماینده شرکت انجام می‌شود)