متقاضی محترم
دریافت خدمات مالی همچون تسهیلات و ضمانتنامه از صندوق وستا، منوط به تشکیل پرونده اعتباری و تعیین حد اعتباری نزد صندوق بوده و این خدمات صرفا به اشخاص حقوقی ارایه می‌شود.

چنانچه متقاضی دریافت این خدمات مالی هستید لطفا نسبت به تشکیل پرونده اعتباری خود اقدام نمایید. به منظور بررسی بهتر و سریعتر و پاسخگویی شایسته‌تر به شما متقاضی محترم، لطفا نسبت به تکمیل همه بخش‌ها و ارسال تمامی مدارک مورد نیاز اقدام نمایید.

این بخش شامل سه مرحله می‌باشد:
1- ارسال مدارک
2- واریز وجه (مبلغ 22.000.000 ریال معادل دو میلیون و دویست هزار تومان)
3- اعتبارسنجی (این مرحله با همکاری صندوق وستا و تماس با نماینده شرکت انجام می‌شود)

شایان ذکر اینکه هزینه تشکیل پرونده اعتباری توسط هر متقاضی، تنها یکبار پرداخت می‌شود و متقاضی می‌تواند در سال جاری یا سالیان آتی، از خدمات مالی صندوق برخوردار گردد. این هزینه پس از واریز قابل عودت نمی‌باشد.

مرحله 1- ارسال مدارک

مرحله 2- واریز وجه

واریز هزینه تشکیل پرونده اعتباری به مبلغ 2 میلیون تومان (بعلاوه 10 درصد ارزش افزوده در مجموع مبلغ 2,200,000 تومان).
همچنین در فیش واریزی، حتما نام شرکت بعنوان واریزکننده قید شود و از درج نام شخص و غیره پرهیز شود.