درباره وَستا

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی وستا، مجوز فعالیت خود را از کارگروه صندوق‌های پژوهش و فناوری دریافت نموده و فعالیت جدی خود را از سال ۱۴۰۱ آغاز کرده است.

محور اصلی فعالیت‌های وستا بر اساس اعتماد در همکاری بوده و از این رو وستا، شعار اصلی خود را «سعادت، پاداش اعتماد است» انتخاب کرده است. 

ما در وستا اعتقاد داریم که اعتماد، شرط اصلی برای همکاری و تعامل با همه ذینفعان صندوق (ازجمله مشتریان، سهامداران و همکاران) در بلندمدت است. 

وستا آماده ارائه انواع خدمات مالی و سرمایه‌گذاری به کسب و کارها و تیم‌های استارتاپی است.

مجوز فعالیت صندوق وستا در شکل زیر قابل مشاهده است:

نمودار سازمانی صندوق وستا

ماموریت وستا

ما با ارائه خدمات مالی و سرمایه‌گذاری و با اتکا به سرمایه انسانی توانمند، شبکه ارزشمند همکاران و ارزش‌های بنیادین خود، بدنبال کمک به توسعه و رشد تیم‌ها، استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای دانش‌بنیان هستیم.

ما در کنار ایده‌های نوآورانه افراد جسور و توانمند هستیم تا با هم‌افزایی، ارزش‌آفرینی نموده و به خلق ثروت و افزایش کیفیت زندگی ایرانیان کمک کنیم.

چشم‌انداز وستا

وستا بدنبال اعتمادآفرینی است تا از طریق آن آفریننده فرصت‌های همکاری و مشارکت با بازیگران اکوسیستم نوآوری و یاریگر توسعه کشور باشد.ارزش‌های بنیادین وستا

ما در وستا در انجام فعالیت‌های تخصصی خود ارزش‌هایی بنیادین داریم که عبارتند از:

چابکی

چابکی در فرایندهای کاری وستا، ارزش چشمگیری دارد و همه همکاران وستا، خود را متعهد به آن می‌دانند. ما معتقدیم که با چابکی، می‌توانیم خدمات شایسته‌تری به مشتریان‌مان ارایه کنیم.

صداقت

وستا در روابط کاری با مشتریان، همکاران و سهامداران خود، صداقت را به عنوان ارزشی بنیادین می‌داند و معتقد است که صداقت، مبنایی جهت تداوم همکاری‌ها در بلندمدت خواهد بود. ما در وستا صداقت را ارزشمند می‌دانیم.

شفافیت

ما در وستا تلاش می‌کنیم که در تعامل با شبکه همکاران و کسب‌وکارهای همکار خود، شفافیت داشته باشیم. شفافیت و صداقت، مبنایی جهت شکل دادن اعتماد میان وستا و همکارانش بوده و این اعتماد، می‌تواند خالق فرصت‌های همکاری باشد. ما در وستا این امر را مغتنم می‌دانیم.

انضباط کاری

ارایه خدمات مالی و سرمایه‌گذاری در وستا، با رعایت انضباط کاری انجام می‌گیرد. انضباط کاری شامل اصول و ضوابط کاری حرفه‌ای در وستاست که به ارایه خدمات به مشتریان، در چارچوبی مشخص و دقیق منجر شده و اثربخشی ارایه خدمات در وستا را افزایش می‌دهد.

توسعه‌مداری

جهت‌گیری وستا بسوی رشد و توسعه است. این رشد و توسعه را می‌توان در رشد و توسعه همزمان صندوق وستا و کسب‌وکارهایی که با وستا همکاری دارند، تعریف نمود که در نهایت، به رشد و توسعه اکوسیستم نوآوری کشور منجر می‌شود.

مشارکت‌جویی

 وستا بدنبال مشارکت با بازیگران اکوسیستم نوآوری کشور است و اعتقاد دارد که مشارکت، به هم‌افزایی منجر شده و ارزش‌آفرینی بیشتری برای اکوسیستم نوآوری کشور به ارمغان می‌آورد.

راهبردهای وستا

راهبردهای اصلی ما در وستا عبارتند از:
۱-  ارایه خدمات مالی و سرمایه‌گذاری در کلاس جهانی
۲- مشارکت با سهامداران، شبکه همکاران آنها و فعالان اکوسیستم نوآوری کشور
۳- همکاری و هم‌افزایی با بنیان‌گذاران جسور، تیم‌ها، استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای دانش‌بنیان

اعضای هیات مدیره صندوق وستا

مصطفی نظری

رییس هیات مدیره

علیرضا بهزادی

نایب رییس هیات مدیره

امیر قدیری

مدیر عامل و عضو هیات مدیره

اعضای کمیته سرمایه گذاری صندوق وستا

علی اجدادی

علی اجدادی

علیرضا بهزادی

مرتضی عبدی

مرتضی عبدی

امیر قدیری

امیر ناظمی

امیر ناظمی

علی ناظمی

علی ناظمی

مصطفی نظری


اعضای کمیته اعتباری صندوق وستا

علی اجدادی

علی اجدادی

علیرضا بهزادی

امیر قدیری

امیر ناظمی

امیر ناظمی

مصطفی نظری