رویداد جذب سرمایه برای استارتاپ‌ها با موضوع Mobility & Logistics

 رویداد جذب سرمایه برای استارتاپ‌ها با موضوع Mobility & Logistics با همکاری مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران و صندوق پژوهش و فناوری وستا برگزار خواهد شد. 

 شرکت‌ها، تیم‌ها و استارتاپ‌های مایل به جذب سرمایه، می‌توانند حداکثر تا تاریخ ۳۱ تیر، فایل‌های پیچ‌دک خود را ارسال نمایند. همچنین سرمایه‌گذاران مایل به سرمایه‌گذاری در تیم‌های مستعد رشد و خوش‌آتیه، نیز می‌توانند حداکثر تا تاریخ ۳۱ تیرماه ثبت‌نام نمایند.

 لینک ارسال فایل تیم‌ها و ثبت‌نام سرمایه‌گذاران:

https://tccim.ir/event?id=3876