جذب سرمایه برای استارت‌آپ‌ها در حوزه سلامت دیجیتال و انرژی

صندوق پژوهش و فناوری وستا با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی و مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران رویداد دوشنبه‌های استارتاپی و تیک‌آف جذب سرمایه برای استارتاپ‌ها را با موضوع سلامت دیجیتال و انرژی برگزار خواهد کرد.

شرکت‌ها، تیم‌ها و استارتاپ‌های مایل به جذب سرمایه، می‌توانند حداکثر تا تاریخ 15 دی ماه، فایل‌های پیچ‌دک خود را ارسال نمایند. همچنین سرمایه‌گذاران مایل به سرمایه‌گذاری در تیم‌های مستعد رشد و خوش‌آتیه، نیز می‌توانند حداکثر تا تاریخ 15 دی ماه ثبت‌نام نمایند.

لینک ارسال فایل تیم‌ها و ثبت‌نام سرمایه‌گذاران:

service.tccim.ir/event?id=4196