سوالات متداول

تسهیلات صندوق وستا از دو محل منابع داخلی و منابع حاصل از خط اعتباری صندوق نوآوری و شکوفایی پرداخت می‌شود. تسهیلات از محل منابع داخلی صندوق وستا فعلا پرداخت نمی‌شود و تسهیلات از محل خط اعتباری صندوق نوآوری و شکوفایی، با شرایط بسیار عالی تنها به شرکت‌های دانش‌بنیان و بمنظور حمایت از آنها جهت توسعه کسب و کارشان، پرداخت می‌شود.

تمامی شرکت‌های دانش‌بنیان مورد تائید کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در pub.daneshbonyan.ir امکان دریافت تسهیلات از صندوق وستا و از محل خط اعتباری صندوق نوآوری و شکوفایی را دارند.

سقف میزان تسهیلات قابل ارائه صندوق وستا از محل خط اعتباری صندوق نوآوری و شکوفایی به شرکت‌های دانش‌بنیان، براساس طرح پیشنهادی، ظرفیت فنی، وضعیت بازار، وضعیت اقتصادی و وضعیت مالی و اعتباری شرکت‌ها تعیین می‌گردد و نوع دانش‌بنیانی شرکت محدودیتی را ایجاد نمی‌کند. میزان تسهیلات تعیین شده از سمت صندوق نوآوری و شکوفایی برای هر شرکت دانش‌بنیان 5.000.000.000 ریال است اما با توجه به نوع تسهیلات درخواستی و وضعیت شرکت متقاضی، امکان افزایش این میزان تا مبالغ 10.000.000.000 ریال و بیشتر نیز وجود دارد.

در ابتدا وارد سایت صندوق وستا به آدرس vastafund.ir شده و از گوشه بالا سمت چپ، بر روی قسمت پرونده اعتباری کلیک کنید. در صفحه باز شده، اطلاعات و مدارک خواسته شده را بارگذاری نمایید و در نهایت برای صندوق وستا ارسال کنید تا پرونده اعتباری شما در صندوق وستا تشکیل شود. پس از آن کارشناسان صندوق وستا با شما تماس خواهند گرفت و ادامه مسیر، با راهنمایی کارشناسان صندوق وستا طی می‌شود.

خیر، پرداخت تسهیلات منوط به ارزیابی و اعتبارسنجی شرکت متقاضی بوده و در صورت تائید صندوق وستا، تائید متقاضی توسط صندوق نوآوری و شکوفایی نیز جهت پرداخت تسهیلات نیاز است.

شرکت‌های متقاضی می‌توانند انواع تسهیلات نمونه‌سازی(تولید نمونه اولیه محصول برای ورود به بازار)، تسهیلات سرمایه در گردش(با هدف تامین بخشی از هزینه‌های جاری، تامین مالی قرارداد و …)، تسهیلات قبل از تولید صنعتی(تولید انبوه از محصول دارای بازار و با اخذ تاییدیه‌های لازم) و تسهیلات تولید صنعتی(اختصاصی محصولی که از مرحله اولیه یا تولید آزمایشگاهی عبور کرده باشد) را دریافت نمایند.

برخی شرایط حداقلی جهت پرداخت تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان وجود دارد که عبارتند از:

 • تعلق گرفتن تسهیلات به محصول دانش‌بنیان شرکت متقاضی
 • نداشتن اقساط معوق و چک برگشتی متقاضی
 • عدم شمول ماده 141 قانون تجارت برای متقاضی
 • امکان یکبار استفاده از انواع تسهیلات سرمایه در گردش و نمونه‌سازی توسط متقاضی

در صورت تکمیل تمامی موارد توسط متقاضی و همکاری در ارائه اطلاعات به صندوق وستا، کل فرایند ارزیابی و بررسی در صندوق وستا و صندوق نوآوری و شکوفایی، حدود 3 تا 4 هفته زمان خواهد برد.

نرخ کارمزد تسهیلات بسته به نوع تسهیلات درخواستی(نمونه‌سازی، سرمایه در گردش، قبل از تولید صنعتی و …) از 4 تا 23 درصد سالانه، متفاوت خواهد بود.

این تسهیلات بسته به نوع تسهیلات درخواستی، تا سقف 6 ماه دوره تنفس و تا سقف 7 سال دوره بازپرداخت خواهند داشت.

صندوق وستا با هدف تسهیلگری در امر ارائه خدمات مالی انواع ضمانت از قبیل چک یا بدون ضامن حقوقی، وثیقه ملکی و… را بر اساس نتیجه اعتبارسنجی شرکت متقاضی، را قبول می‌کند.

کلیه شرکت‌های دانش‌بنیان، فناور و خلاق و سایر استارتاپ‌ها و شرکت‌های فعال در حوزه فناوری و نوآوری می‌توانند از صندوق وستا ضمانتنامه دریافت کنند.

انواع ضمانتنامه‌های صادره توسط صندوق وستا عبارتند از:

 • ضمانتنامه فرآیند ارجاع کار (مناقصه-مزایده)
 • ضمانتنامه انجام تعهدات
 • ضمانتنامه پیش‌پرداخت
 • ضمانتنامه استرداد کسور وجه‌الضمان
 • ضمانتنامه گمرکی
 • ضمانتنامه تعهد پرداخت (به زودی)

میزان کارمزد با سپرده با توجه به نوع ضمانتنامه درخواستی متفاوت است. کارمزد معمولا عددی بین 1 تا 2.5 درصد سالانه و میزان سپرده نقدی نیز عددی بین صفر تا 10 درصد مبلغ ضمانتنامه می‌باشد و متناسب با نوع ضمانتنامه، نوع وثیقه و سایر شرایط متقاضی، تعیین می‌شود.

مراحل دریافت ضمانت نامه از صندوق وستا شامل مراحل زیر می‌باشد:

 • تشکیل پرونده اعتباری و تعیین حد اعتباری متقاضی
 • ارسال نامه درخواست ضمانت نامه و مدارک مورد نیاز با توجه به نوع ضمانت نامه درخواستی
 • ارزیابی مدارک ارسال متقاضی و بازدید از محل در صورت لزوم
 • عقد قرارداد ضمانت نامه
 • واریز وجه کارمزد و سپرده نقدی ضمانت نامه
 • صدور ضمانت نامه

زمان صدور ضمانت‌نامه بسته به نوع ضمانت‌نامه و در صورت همکاری متقاضی در ارسال مدارک و اطلاعات مورد نیاز، به طور معمول در حدود 3 روز کاری پس از دریافت درخواست ضمانت‌نامه از متقاضی می‌باشد و در سریع‌ترین زمان ممکن به شرط تکمیل موارد، طی یک روز کاری نیز صادر می‌شود.

حد اعتباری شرکت‌ها تا یکسال پس از اعتبارسنجی معتبر است و پس از آن پرونده متقاضی به روز رسانی شده و حد اعتباری با توجه به مدارک و اسناد جدید، و بدون دریافت وجه به روز می‌شود.

صندوق وستا با توجه به استراتژی‌ سرمایه‌گذاری و مدیریت منابع خود، انواع سرمایه‌گذاری جسورانه، سرمایه‌گذاری در صندوق‌های درآمد ثابت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های تامین مالی جمعی را انجام می‌دهد.

استارتاپ‌ها، تیم‌ها و شرکت‌های متقاضی سرمایه، باید از قسمت درخواست سرمایه در وبسایت vastafund.ir، فایل پیچ‌دک خود را مطابق فرمت مورد نظر وستا، ارسال کنند. پس از بررسی توسط کارشناسان صندوق و تائید اولیه، جلسه آشنایی با تیم و طرح مربوطه برگزار شده و در صورت تائید، سایر مراحل مثل ارزیابی موشکافانه و… طی خواهد شد.

صندوق وستا مایل به سرمایه‌گذاری در طرح‌های جذاب و خوش‌آتیه، در همه حوزه‌های فناوری می‌باشد.

وستا مایل به سرمایه‌گذاری در همه مراحل رشد استارتاپ‌ها می‌باشد.

صندوق وستا جهت سرمایه‌گذاری جسورانه در استارتاپ‌ها و تیم‌های استارتاپی، سقف خاصی ندارد و چنانچه پیشنهاد دریافتی از جذابیت برخوردار باشد، خود صندوق به تنهایی یا با همکاری شبکه همکاران خود، فارغ از میزان سرمایه درخواستی، اقدام به سرمایه‌گذاری جسورانه می‌کند.

سرمایه‌گذاری جسورانه صندوق وستا با توجه به نیاز استارتاپ‌ها، می‌تواند نقدی یا غیرنقدی باشد.