ارائه خدمات مشاوره درخصوص اخذ اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری به شرکت‌ها و کسب‌وکارها

با توجه به باز شدن سامانه اعتبار مالیاتی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری جهت بارگذاری پروژه‌های تحقیق و توسعه و فرصت محدود جهت ارسال اطلاعات پروژه‌ها در سامانه مربوطه، صندوق وستا آمادگی ارائه خدمات مشاوره‌ای به شرکت‌ها و کسب و کارهای مختلف جهت استفاده از اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری را دارد.