سرمایه‌گذاری در منطقه منا

استارتاپ‌ها در منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) در سال 2022 از طریق 795 معامله، 3.94 میلیارد دلار جذب کرده‌اند که این عدد در مقایسه با سال 2021 شاهد 24 درصد افزایش در مبلغ سرمایه‌گذاری و 22 درصد افزایش در تعداد معاملات بوده است. براساس آمار سرمایه‌گذاری ماهانه در استارتاپ‌ها در منطقه منا، بیشترین سرمایه‌گذاری در ماه اکتبر و کمترین سرمایه‌گذاری در ماه جولای صورت گرفته است.

امارات متحده عربی با 1.85 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در 250 معامله در رتبه اول، عربستان سعودی با 907 میلیون دلار در 153 معامله در رتبه دوم و مصر با 736 میلیون دلار در 180 معامله، رتبه سوم را در میزان سرمایه‌گذاری جسورانه در بین کشورهای منطقه منا در سال 2022 به دست آورده‌اند.

حوزه فین‌تک با 1.1 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در 157 استارتاپ رتبه اول، حوزه کلین‌آپ با 409 میلیون دلار سرمایه‌گذاری در 22 استارتاپ رتبه دوم و حوزه لجستیک با 362 میلیون دلار سرمایه‌گذاری در 50 استارتاپ رتبه سوم را در جذب سرمایه در سال 2022 کسب کرده‌اند.

در منطقه منا استارتاپ‌هایی که بنیانگذارانشان زن بوده، تنها 51 میلیون دلار معادل 1.3 درصد از کل سرمایه‌گذاری جسورانه در این منطقه در سال 2022 را جذب کرده‌اند. استارتاپ‌هایی که بنیانگذارانشان مرد و زن به صورت مشترک بوده‌اند، عملکرد بهتری داشته و 168 میلیون دلار سرمایه‌ جذب کرده و استارتاپ‌هایی که بنیانگذارانشان مرد بوده، 3.7 میلیارد دلار یا 94 درصد از کل سرمایه ‌گذاری جسورانه در این منطقه را جذب کرده‌اند.