سرمایه‌گذاری جسورانه در منطقه منا

در سه ماهه اول سال 2024، در منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) به میزان 433 میلیون دلار سرمایه‌گذاری جسورانه در استارتاپها صورت گرفته است که در شکل فوق میزان سرمایه‌گذاری جسورانه به تفکیک هر مرحله قابل مشاهده است.

حوزه بازاریابی ( با 145 میلیون دلار)، حوزه فین‌تک (با 95 میلیون دلار) و حوزه بازی (با 56 میلیون دلار)، سه حوزه برتر در جذب سرمایه در سه ماهه اول 2024 در منطقه منا بوده‌اند.

عربستان سعودی با (204 میلیون دلار)، امارات متحده‌ی عربی (با 159 میلیون دلار) و مصر (با 48 میلیون دلار) به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را در سرمایه‌گذاری جسورانه در سه ماهه اول سال 2024 در منطقه منا دارا می‌باشد. تمامی کشورهای پیشرو در حوزه سرمایه‌گذاری جسورانه در سه ماهه اول 2024، نسبت به مدت مشابه در سال گذشته شاهد کاهش میزان سرمایه‌گذاری بوده‌اند که بیشترین میزان برای کشور ترکیه با 87% کاهش می‌باشد.

در سه ماهه اول 2024، هاب‌های اصلی سرمایه‌گذاری جسورانه در منطقه منا، عبارت بوده‌اند از: مکه؛ دبی/شارجه/عجمان؛ ریاض؛ قاهره؛ استانبول