برگزاری مجمع عمومی عادی سال مالی 1402 صندوق وستا

مجمع عمومی عادی سال مالی 1402 صندوق پژوهش و فناوری وستا، با حضور نمایندگان قانونی سهامداران، ناظر دبیرخانه کارگروه صندوق‌های پژوهش و فناوری و نماینده بازرس قانونی صندوق، در تاریخ 8 اردیبهشت، ساعت 14 الی 15 برگزار شد.

در ابتدای جلسه، امیر قدیری، مدیرعامل صندوق، ضمن خیرمقدم و خوشامدگویی، گزارشی از عملکرد صندوق و هیات مدیره در سال 1402 ارائه داد. سپس بازرس قانونی صندوق، گزارش خود را ارائه نمود و صورت‌های مالی صندوق به تصویب مجمع رسید.

در ادامه نیز سایر موارد از جمله برنامه و بودجه سال 1403 صندوق وستا مورد تصویب اعضای مجمع قرار گرفت.